Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
osdk@omu.edu.tr
0362 312 19 19/ 5079